Javna rasprava o Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga i dokument „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“ koji je sastavni dio Pravilnika.

Izrada Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga s pripadajućim dokumentom propisana je u Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13) u čl. 196, st. 2.. 

Standardi kvalitete socijalnih usluga obuhvaćaju sedamnaest univerzalnih standarda kvalitete koji se primjenjuju na sve socijalne usluge, a njihovo uvođenje predstavlja prvi korak u razvoju kvalitete socijalnih usluga. 

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih omogućilo sudjelovanje u izradi Pravilnika, Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga i dokumentu koji čini njegov sastavni dio.

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja u vremenu od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2014. godine, putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga s pripadajućim dokumentom „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“.

Prilozi: