Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona.

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 18. listopada 2014. godine na email adresu katica.lazeta@mspm.hr

Prilozi:

Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona

Teze

Prethodna procjena

Obrazac