Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu rasprava o Nacrtu Pravilnika o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja temeljem članka 67. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

 Prilozi:Nacrt Pravilnika

            Obrazac