Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća temeljem

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o o Nacrtu Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća temeljem članka 162. stavak 2., članka 168. stavak 2., članka 171. stavak 2. i članka 173. stavak 2.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

          Obrazac