Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge temeljem članka 186. stavka 13. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.)

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

          Obrazac