Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi temeljem članka 218. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.)

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

           Obrazac