Registar ugovora o javnoj nabavi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, posljednje aažuriranje 4.10.2017.

.
 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao javni naručitelj obvezno je sukladno članku 24. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/2016) registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama. Registar ugovora kao i ažuriranja istog, objavit će se na ovim internetskim stranicama.