KontaktiMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb

Tel.  +385 1 555 7111;  +385 1 555 7013
Fax. +385 1 555 7222

e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

OIB: 15351583880
MB:  02830426

Temeljem Zaključka Vlade RH od 16. ožujka 2016. godine, pri pisarnici Ministarstva je otvorena e-mail adresa pisarnica@mdomsp.hr na koju se zaprimaju akti drugih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, te s koje se i otpremaju akti koji, s obzirom na svoju veličinu, mogu biti otpremljeni na taj način. 
 
UPRAVA ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ, OBITELJ, DJECU I MLADE  
Sektor za demografski razvoj: Domagoj Novosel, načelnik Sektora 01/5557130
Služba za istraživanje i koordinaciju demografske politike: Ivana Udovičić, voditeljica Službe 01/5557080
Služba za migracije:  
Sektor za obitelj, djecu i mlade: Duška Bogdanović, načelnica Sektora 01/5557024
Služba za obitelj i djecu: Jasminka Brstilo, voditeljica Službe 01/5557367
Služba za mlade i volonterstvo: Vanja Glogovac, voditeljica Službe 01/5557341
UPRAVA ZA SOCIJALNU POLITIKU 01/5557036
Sektor za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi, Tanja Žaja, načelnica Sektora 01/5557031
Služba za razvoj i modernizaciju sustava socijalne skrbi: Iva Munzar, voditeljica Službe 01/5557042
Služba za statistiku, analitiku i stručno usavršavanje: Josip Sarić, voditelj Službe 01/5557204
Sektor za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb: Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora 01/5557048
Služba za socijalne naknade, prevenciju siromaštva i koordinaciju rada centara za socijalnu skrb:Katica Lažeta, voditeljica Službe 01/5557046
Služba za obiteljsko-pravnu zaštitu i zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku:   
Služba za zaštitu i promicanje prava socijalno osjetljivih skupina: Marija Penava Šimac, voditeljica Službe 01/5557203
Sektor za razvoj socijalnih usluga i koordinaciju pružatelja usluga: Ivančica Mamek Jagić, načelnica Sektora 01/5557061
Služba za stručnu i infrastrukturnu podršku i unapređenje rada pružatelja usluga: Zvjezdana Janičar, voditeljica Službe 01/5557215
Služba za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć: Zvjezdana Bogdanović, voditeljica Službe 01/5557121
Služba za ugovaranje, osiguranje standarda i unapređenje kvalitete socijalnih usluga: Mirjana Pejanović, voditeljica Službe 01/5557170
UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I PROGRAME  
Sektor za međunarodnu suradnju: Anica Ježić, načelnica Sektora 01/5557033
Služba za koordinaciju međunarodnih i EU poslova: Snježana Franković, voditeljica Službe 01/5557153
Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti: Jasna Palić Babić, voditeljica Službe 01/5557125
Sektor za upravljanje programima i projektima: Mirna Ćorić, načelnica Sektora  
Služba za pripremu i provedbu programa iz fondova EU: Mirjana Radovan, voditeljica Službe 01/5557149
Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU:  
Služba za programe i projekte udruga: Nina Krznarić Uroda, voditeljica Službe 01/5557334
UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 01/5557016
Sektor za proračun: Nikica Šikić, načelnik Sektora  01/5557082
Služba za pripremu državnog proračuna, financijsko planiranje i decentralizirane funkcije: Ivana Frater, voditeljica Službe 01/5557098
Služba za izvršavanje financijskih planova ustanova i državnog proračuna:   
Služba za investicije, upravljanje imovinom i praćenje središnje nabave ustanova socijalne skrbi: Nenad Moljević, voditelj Službe 01/5557217
Sektor za financije: Drago Majstorović, načelnik Sektora 01/5557165
Služba za računovodstvo i financijsko upravljanje i kontrolu: Maja Videk, voditeljica Službe 01/5557318
Služba za likvidaturu i platni promet: Ivona Pešić, voditeljica Službe 01/5557108
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR I PREDSTAVKE  
Samostalni sektor za nadzor i predstavke: Suzana Diklić, načelnica Sektora 01/5557120
Služba za upravni nadzor: Branka Budić, voditeljica Službe 01/5557034
Služba za inspekcijski nadzor: Ljiljana Friščić, voditeljica Službe 01/5557018
Služba za predstavke i pritužbe: Branka Hrupelj, voditeljica Službe 01/5557039
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK  
Samostalna služba za drugostupanjski postupak: Marija Hemar, voditeljica Službe 01/5557043
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 01/5557102
Samostalna služba za unutarnju reviziju: Boris Roginić, voditelj službe 01/5557102
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA 01/5557076
Glavno tajništvo:   
Sektor za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove: Dijana Matić, načelnica Sektora  01/5557100
Služba za ljudske potencijale: Zvonimir Matković, voditelj Službe 01/5557109
Služba za opće poslove: Vedranko Bulić, voditelj službe 01/5557123
Služba za nomotehničke poslove i procjenu učinaka propisa: Mirjana Matov, voditeljica Službe 01/5557151
Sektor za nabavu i informatičku podršku: Marijan Gašparac, načelnik Sektora 01/5557138
Služba za informatičku podršku: Rafael Pejčinović, voditelj Službe 01/5557122
Služba za nabavu: Vlatka Vida Gazić, voditeljica Službe 01/5557075
GLASNOGOVORNICA  
Daria Marjanović 01/5557006
Kontakt za medije press@mdomsp.hr