Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama temeljem članka 225. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

          Obrazac