Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centara za socijalnu skrb i podružnice

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem članka 144. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

 Prilozi:Nacrt Pravilnika

            Obrazac