Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem članka 44. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

           Obrazac

prilog 2 uz pravilnik jlprs
Tablica 1 za pravilnik jlps

.

.

.