Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, s konačnim prijedlogom zakona

Dana 16.3.2015. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Izvješće o Iskazu), s obrazloženjima. Naknadno je  utvrđeno da je omaškom u predmetnom izvješću izostavljen jedan obrazac  koji je dostavljen u tijeku savjetovanja na Iskaz, a sadrži primjedbe koje se odnose na odredbe samog teksta Zakona.

Stoga je  bilo potrebno  dopuniti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom Zakona te pripadajuća obrazloženja koja se u nastavku objavljuju. Obrazloženja predlagatelja o prihvaćanju/neprihvaćanju primjedbi koje se odnose na konkretne odredbe Zakona objavit će se u Izvješću o provedenom savjetovanju o Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona nakon što primjedbe budu razmotrene.

OBRAZAC Izvješća o provedenom savjetovanju_ ISKAZ_ OBZ
IZVJESCE o provedenom savjetovanju - ISKAZ - sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona

.

.

.

.