Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu

OBJAVLJENO: 21. lipanj 2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.
Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 21. srpnja 2017. godine.
Prijava na Poziv vrši kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr.
Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!
 

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz prijavu na Poziv.
 

OBJAVLJENO: 27. rujna 2017.

Privremeni rezultati Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihova od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017.
godine
 

OBJAVLJENO: 24. listopada 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima