Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. 

U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:
 
 • prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke;
   
 • prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore;
   
 • daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini;
   
 • prati i reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade
   
Savjet ima 27 članova, i to: 17 predstavnika nadležnih tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, Koordinacije lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice županija, 3 predstavnika znanstvenih i obrazovnih institucija te 7 predstavnika udruga mladih i za mlade. Svaki član Savjeta ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

Savjet ima predsjednika kojeg članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika udruga mladih i za mlade. Predsjednik Savjeta mora biti osoba ispod 30 navršenih godina života. Zamjenik predsjednika Savjeta je pomoćnik ministra socijalne politike i mladih u čiju nadležnost pripadaju mladi.

Mandat članova Savjeta traje dvije godine.

Savjeta se osniva temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2012. godine. Rad Savjeta uređuje se Poslovnikom. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.


Više informacija o Savjetu za mlade možete pronaći na niže navedenim linkovima:

Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednika, članova, zamjenika članova i tajnice Savjeta za mlade 

Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Savjeta za mlade

Poslovnik Savjeta za mlade