Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama.

Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje. Udomiteljska obitelj mora ispunjavati  propisane, stambene, socijalne i druge uvjete (koje će smještenoj osobi osigurati primjerenu skrb, a koje ocjenjuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja.

Tko može biti udomitelj?

Udomitelj može biti osoba koja je:

- hrvatski državljanin

- punoljetna

- ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

- ima poslovnu sposobnost

- ima zdravstvenu sposobnost

- ima završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje

- ima sposobnosti za potrebnu skrb o smještenim osobama, njihovu zaštitu, čuvanje,   

- njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo

- ima propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva
 

Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

- u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi

- u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

- u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja

- u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe.

Kako postati udomitelj? 

Svaka osoba koja se želi baviti udomiteljstvom podnosi zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (licencije) centru za socijalnu skrb prema mjestu svojeg prebivališta.

Broj smještenih osoba u udomiteljsku obitelj je ograničen s obzirom na specifične potrebe udomljenih osoba, te tip udomiteljstva i mogućnosti udomiteljske obitelji.

Prava, obveze udomitelja

Udomitelj radi pod nadzorom stručnjaka, a dostupni su mu služba za socijalni rad i druga stručna podrška, informacije i savjeti koji mu omogućuju da osigura dosljednu, visokokvalitetnu skrb svakoj udomljenoj osobi.

Obavezna je edukacija udomitelja prije i u toku  udomiteljstva.

Udomitelju se osigurava naknada za podmirenje troškova udomljene osobe i naknada za njegov rad.