Služba za podršku obitelji

Služba za djecu i obitelj je unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, obitelj i mlade, koja obavlja strateške poslove vezane uz zaštitu i promicanje prava djece, zaštitu i tretman djece u riziku od izdvajanja iz obitelji, te djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s problemima u ponašanju, teškoćama mentalnog zdravlja, djece bez pratnje, djece izložene riziku od trgovanja ljudima i drugim rizicima, nasilje nad i među djecom, prevenciju ovisnosti, obiteljsku politiku, obitelji u riziku, pozitivno i odgovorno roditeljstvo, razvoj i unaprjeđenje udomiteljstva i posvojenja, obiteljske naknade, obiteljsko-pravnu zaštitu, nasilje u obitelji i ravnopravnost spolova.