Obiteljski centri

Danom stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13), temeljem članka 276., prava i obveze postojećih obiteljskih centara preuzeli su centri za socijalnu skrb u sjedištu županija, nadležni prema sjedištu obiteljskog centra.